.        
 
Home Visie Werkwijze RgS-Concept Contact
     
 
 

Focus on Result werkt aan het structureel terugdringen van de kosten binnen het MKB en kleine en middelgrote organisaties.
Samen met de opdrachtgever en zijn medewerkers, worden alle operationele kosten helder geanalyseerd
en in kaart gebracht.
Aan de hand van deze analyse wordt door de medewerkers een dieper inzicht in hun dagelijkse gang van zaken verkregen.
De toepassing van het RgS-concept geeft een herkenbare analyse en een praktisch uitvoerbaar actieplan.