.        
 
Home Visie Werkwijze RgS-Concept Contact
     
 
  Concept
Resultaat
Quick Scan
Analyse
Actie
Operationele ondersteuning
Nazorgquickscan

Voor de start van de formele samenwerking, wordt door Focus on Result een Quick Scan van de dagelijkse gang van zaken gemaakt. Hiermee wordt het potentieel van de kostenbeheersing en de daarmee samenhangende resultaatsverbeteringen bepaald.

Deze Quick Scan is kosteloos en vormt de basis voor de offerte.

Analyse