.        
 
Home Visie Werkwijze RgS-Concept Contact
     
 
  Concept
Resultaat
Quick Scan
Analyse
Actie
Operationele ondersteuning
Nazorg


Focus on Result  coördineert  en bewaakt de diverse acties van het RgS-Concept.
De medewerkers worden ondersteund bij het opstellen van de analyse en de rapportage. Het organiseren en het uitvoeren van de acties worden met raad en daad gefaciliteerd.

Met de taakgroepen en de externe adviseur (accountant) worden de acties afgestemd. Individuele medewerkers worden, waar nodig opgeleid en gecoacht.

Nazorg