.        
 
Home Visie Werkwijze RgS-Concept Contact
     
 
  Concept
Resultaat
Quick Scan
Analyse
Actie
Operationele ondersteuning
Nazorg
nazorg
Binnen het RgS-Concept wordt een uniforme SMART werkwijze ingevoerd. Met deze werkwijze kunnen alle acties gestructureerd, stuurbaar en herkenbaar uitgevoerd worden.

Voor de uitvoering van het actieplan worden de taakgroepen geformeerd en de succeseigenaren bepaald.
Voor de opvolging van de afspraken wordt “de jachthond” benoemd.

De momenten en de wijze van de terugkoppelingen over
de voortgang en de resultaten worden vastgelegd.
Operationele ondersteuning