.        
 
Home Visie Werkwijze RgS-Concept Contact
     
 
 
  Concept
Resultaat
Quick Scan
Analyse
Actie
Operationele ondersteuning
Nazorg

Focus on Result baseert haar werkwijze op 25 jaar praktijkervaring, samengebracht in:
Het RgS -Concept
(Resultaatgericht Samenwerken)

In dit concept staat resultaatsverbetering door kostenbeheersing centraal.

Kenmerkend is dat vanaf het begin integraal wordt samengewerkt door de uitvoerende medewerkers,
het management en de directie.

Resultaat